Headerbild

Välaberget

Klättringen på denna lilla klippa är av utmärkt kvalité och kännetecknas främst av småstegsklättring på mycket god friktion. Klippan genomkorsas även av en hel del spricksystem, både stora och små. Klippan är ungefär femton meter hög i snitt och ungefär hundra meter bred. Det finns i runda slängar ett trettiotal leder i varierande svårighetsgrad.

Det har klättrats länge på denna klippa och troligen är Gillis Billing och Göran Stenberg några av de första att klättra lite mer seriöst här under -60 och -70-talet (tidigaste kända klättring av Välaberget skedde redan under trettiotalet). Under -80 och -90 talet har Håkan Eliasson och Pierre Olsson varit flitiga besökare av klippan. Leden "Joshua" aka "Sprickan i Skogen", är kanske den mest omtalade och består av en ensam, bred spricka som klyver en mycket brant vägg och ett "tak". Den klättrades första gången av Josef Nyström och/eller Mats Olofsson, och är graderad till 8-/8. Annan kuriosa att känna till är att 95% av alla frileder på Välaberget har klättrats Frisolo.

Ett antal leder är borrbultade men kräver även att man säkrar med egen Tradutrustning där det tillåter. Leder som Främlingslegionen, Skoterleden och Röd Oktober är typiska exempel på detta.

Att Aidklättring är en betydande del av Välaberget märks tydligt då det finns ungefär 10 leder som klättrats i denna stil. De flesta etablerade under -90-talet. Den så kallade "Stora Stenen" är ett stort stenblock nedanför huvudväggen, där det är tillåtet att bedriva träning för aidklättring på tre etablerade aidleder. Det finns även en samling aidleder på huvudväggen (från C2 till A4+) dessa klättras UTAN topprep, endast på LEAD för att förhindra onödigt slitage, var vänlig Respektera detta! Samtliga aidleder, och många av friklätterlederna är klättraren Pierre Olssons verk.

Det finns också stor möjlighet till fin bouldering då många stora block med ett flertal etablerade problem finns nedanför huvudväggen.

Vid foten av Välaberget finns en gästbok, skriv gärna, boken fungerar som ett forum för de klättrare som är aktiva i området. Här kan man läsa om det senaste som gäller för just Välaberget.
Grader från 4-8+

Förare

Erik Kuipers förare som nedladdningsbar PDF

Välaberget.se

Sverigeföraren

Bouldering

Grader från 4-8+