Headerbild

Stugun

Detta är Jämtlands populäraste klätterberg. Berget ligger bara några stenkast från byn Stugun.
Klippan består av flera olika bergarter. Mest är det finkornig granit, men det finns ställen, t.ex. Vita Väggen, som består av kvartsit. På andra ställen liknar klippan sandsten.

Stora Berget

Denna vägg är ca 80 m hög. Genomsnittslutningen är inte mer än 60-70 grader. Klippans ytstruktur varierar, men ofta är den ojämn och består av framvittrade knoppar och rundade kanter med god friktion. Detta gör att vägg- och småstegsklättring dominerar på många leder medan ren friktionsklättring är mindre vanlig än det vid första anblicken ser ut.

Säkringsmöjligheterna är ibland "sparsamma", men oftast acceptabla. Undantag finns dock, vilket framgår av ledbeskrivningarna.

Vägbeskrivning

Kör Sollefteå-vägen till Stugun. Kommunikationer: Utmärkta bussförbindelser Östersund-Stugun och så en kilometers promenad fram till berget. Eller med bil ända fram. Ta i så fall till vänster omedelbart efter bron. Åk därefter upp efter älven någon kilometer och ta till höger vid skylten Stuguberget. Stigen upp till berget börjar till vänster om jordkällaren.

Förare över stugun