Headerbild

Värdegrund

Finns som PDF här

Åre klätterklubbs Värdegrund

 

Ledord:

- Jämställdhet och mångfald
- Kamratskap
- Klättermiljö
- Säkerhet

Jämställdhet och mångfald 
Åre klätterklubb är öppen för alla som vill vara med. Vi gör ingen skillnad på ålder, kön, religion, etnicitet, hudfärg, funktionsnedsättning eller kapacitet. Vi tar aktivt avstånd från åsikter som inte går i linje med detta.

Kamratskap
Vi jobbar med att främja goda relationer inom klubben och med andra klättrare. Detta gör vi genom en kamratlig tränings- och tävlingsmiljö där vi aktivt hejar på våra motståndare, uppmuntrar andras framgångar och bjuder på oss själva och våra kunskaper. Vi är lyhörda för varandra och är lösningsfokuserade.

Klättermiljö
Vår klättring ska bedrivas med minsta möjliga skada på naturen. Medlemmar i Åre Klätterklubb ska ta sitt allemansrättsliga ansvar & följa SKF:s riktlinjer. Vi delar på ansvaret att vår inomhusmiljö på Bygården hålls efter enligt de regler som råder där.

Säkerhet
Vi tar och uppmanar andra att ta ansvar för egen säkerhet, vi klättrar med adekvat utrustning och har kunskap att använda den på korrekt sätt. Vi gör alltid kamratkontroll och reflekterar kring risker.

 

Klubbad på årsmöte 20190219