Höjd: 25 meter
Svårighet: WI 2-5
Anmarsch: 10 till 25 min