Headerbild

Kategorier

Medlemsmöte protokoll 190912

2019-09-04 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Välkomna Medlemsmöte 190912

 

Väggansvar, städ och säkerhetsrutiner

 

Ny kod UIF – Pga många obehöriga i sommar.

 

Öppnande klättrare är väggansvarig. Maila info@arekk för att få koden. 

 

Väggansvarig ser till att 

ordning, städ och säkerhetsrutiner följs. Lämna över till ny väggansvarig som stänger.

 

Städrutiner efterfrågas, förtydligas och sätts upp, erik fixar.

 

Emma lyfter frågor kring städ mot bygårdföreningen.

 

Utomhusklättring och access

Känslig access utomhus, ta inte accessen för givet, påminn medklättrare som vi träffar utomhus.

 

Allemansrätt. Hjälps åt vid klippan. Säg gärna till grupper.

 

Förslag: Sprid info på hemsidan, 27crags och maila ut. Skylta vid parkeringen, styrelsen fixar till våren

Klubben grusar upp parkeringen i höst.

Nyttjandeavtal föreslaget.

 

Vi har frågat om att flytta bultar men fått nej av första bestigare.

 

Ledbyggar policy

Se hemsidan, ska följas!

Diskussion om moonväggen, låt moonväggen vara moonvägg, ej andra grepp. 

 

Önskan om komplettering grepp och flytt av vägg, styrelsen ser över ev möjligheter.

Hur/när bygger man om. Bygg gärna om! Man kontaktar Emma om man vill bygga leder på andra tider 

än bokade tider, detta för att kolla att ingen annan bokat lokalen. Klättring går före skruvande om det 

skruvas på vanliga klättertider. Ombyggnation av leder kan störa träningen och bör undvikas om de 

som klättrar blir störda av det.

Tänk på barnklättringen. Bygg så barnen når. Fyll ut med grepp på ev blanka ytor. Förslag att 

barnledare markerar nya leder med tejp för att inkludera fler grepp.

När leder byggs på vertikala väggen, tänk på att inte skruva fotsteg under mattkanten på vertikala 

väggen.

 

Klätterhallens framtid, Bygårdsföreningen vill driva samarbete kring nya allaktivitethuset ang 

finansiering och planering. Vi behöver utse någon/några från klubben som kan vara kontaktperson/er 

till bygårdsföreningen och hjälpa till i processen för att framhålla klätterklubbens intressen.

Nencia – möte med kommunen. Kommunen gör detaljplan. Sen bygglov. 

Vid försäljningen finns ett kontrakt där det finns med att klätterklubben ska vara med. Förfrågan från 

bygårdsföreningen att vara med att söka bidrag finansiering. 

Micke lyfter Duved ny hall – Vill klubben vara med. Fritidsgården Åre barn ungdomsvägg. Micke fått 

frågan från fler hänvisar till styrelsen.

Är det värt att lyfta vår kravspec mot de som bygger. Redan gjort mot bygårdsföreningen. 

Tydlighet vart klubben står i frågan. Önskemål om att kommunicera ut. Styrelsen säkrar kontinuerlig 

rapportering till medlemmar.

Samsyn mot de bygårdsföreningen strävar emot. 

 

Vi söker personer som engagerar sig. Intresserade hör av sig till info@arekk.se så snart som möjligt, 

vi måste meddela bygårdsföreningen vem från klätterklubben som är kontaktperson senast 15/9

 

Övriga frågor

Styrelsen utreder för nackdelar och fattar beslut om ev kommande ny facebook för åre klätterklubb.

Styrelsen håller löpande kommunikation till medlemmar genom etablerade kanaler såsom mail, 

hemsida samt fristående Facebook forum.

Mvh Styrelsen Åredalens klätterklubb