Headerbild

Covid 19 uppdatering 2

2020-04-23 i Allmänt

Information från styrelsen ang Covid 19

Majoritet av styrelsen röstade fram förslaget att under v18-23 ha öppet för föranmälda klättrare, och därefter utvärdera kontinuerligt dag för dag.

Vi följer fortlöpande folkhälsomyndighetens riktlinjer och kan komma att stänga utan varsel.

Vi har gjort grupper med vägansvariga och schema för träningstider och städ. Berörda klättrare har fått info via mail.

•    Endast medlemmar som betalt väggavgift och anmält sig enligt tidigare PM får klättra

•    Maxantalet får INTE överskridas, 6 deltagare/tillfälle.

•    Endast symtomfria klättrare

•    Rutinpärmen ska följas och fyllas i efter varje pass, här finns städlistor för dagligstäd och veckostäd, ska utföras, sedan signeras.

•    Väggansvarig ser till att listan fylls i och att regler följs.

•    Dagligstäd innefattar avtorkning av madrasser och golv, alla dörrhandtag som används, sittbänk och ledstång i trapp, köksbänk samt handfat inne på toaletten innanför köket. Separat städinstruktion i pärm.

•    Veckovis städning sker varje tisdag och innefattar noggrannare städ av träningslokalen, dammsugning mellan matta och vägg innan våttorkning, städ av kök och toalett, golv och spegel, tömning av sopor och tvätt av moppgarn. Sortering av grepp/skor i förrådet under campusen. Separat städinstruktion i pärm.

•    Kontaktuppgifter till styrelsen samt väggansvariga finns i pärmen vid frågor, samt schema för grupperna och klättrare som ingår i varje grupp.

Ingen prova-på klättring tillåten tills vidare. Ingen som känner sig sjuk får klättra. Endast flytande krita får användas. Eftersom vi tar på samma grepp så är det extra viktigt att tvätta händer ofta, före, under och efter klättring och inte peta sig i ansiktet. Håll avstånd, undvik okontrollerade fall och skador, klättra så att spotting undviks och klättra ej på din maxgräns, riskera inte att belasta vården i onödan.

Mvh Styrelsen