Alpinkurs för tjejer

with No Comments
Hej tjejer!
Nu finns det möjlighet att anmäla sig till alpinkurs. Under en helg tillsammans med Bergsguiden Sara Widell och ett gäng glada tjejer (kanske är det du). Kursen utgår från Sylarnas fjällstation där det finns bra miljö för att öva grundläggande tekniker för alpinklättring. Under helgen övar vi på vägval i alpin terräng, orientering, glaciärfärdsel och grundläggande säkerhet vid alpinklättring. Helt enkelt känna dig säkrare i bergen och inspireras till att fortsätta utvecklas inom alpinklättring.
Var: Utgår från Sylarnas fjällstation
När: torsdag kväll 28/3- lördag30/3
Deltagaravgift: 500:- då ingår själva kursen. Mat och logi tillkommer och utrustning (utrustningslistan kommer efter anmälan)
Förkrav: kunna gå på stighudar med skidor och kunna åka i offpistmiljö.
Vara medlem i  åredalens klätterklubb

Låter detta som en grej för dig?
Anmälan senast den 27/1 till My Lanefelt på lanefelt@hotmail.com
Först till kvarn.

Vid anmälan behöver vi veta, ungefär vilka erfarenheter du har sedan innan av alpint (Detta för att kunna anpassa kursen utefter individerna) och ditt personnr.

Hör av er vid frågor till
lanefelt@hotmail.com
My Lanefelt

Årsmöte! 19/2 18.00. Save the date!

with No Comments

Kallelse årsmöte Åredalens Klätterklubb

 

Datum & tid: Tisdag 19 februari 18.00

Plats: Bygården, Undersåker

 

Dagordning årsmöte:

 

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret .
 8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Val av

a)föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av ett år.

b)fyra övriga ledamöter samt två suppleanter i Styrelsen, alla på ett år.

c)två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte Styrelsens ledamöter delta.

 1. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem.
 2. a) Uppdatering av föreningens stadgar
 3. b) Godkännande av värdegrund
 4. c) Godkännande av bildandet av Barn- och ungdomssektion

 

Bilagor kommer finnas tillgängliga för klubbens medlemmar 1 vecka innan mötet.

 

Vi bjuder på fika och efteråt så klättrar vi!

Varmt välkomna!

Nytt år, nytt medlemskap, nytt pris!

with No Comments

Vi har nya priser för 2019, vi ber er observera följande info, du hittar denna infon även under fliken “Medlemskap”

———————————————————————————————————————–

Som medlem har du flera fina förmåner:

 • Du bidrar till att främja klättringen i Åredalen, heja föreningsliv!
 • Klättra på inomhusväggen mot väggavgift
 • Klätterförsäkring från Svenska klätterförbundet
 • Tidningen Bergsport
 • Låna crashpads och klätterskor
 • Vara med på klubbens aktiviteter och träffar

 

Medlemskap gäller kalenderår. Väggavgift gäller inomhussäsong, höst-vårtermin.

 

Medlemsavgift 300 kr för vuxna. 200 kr för juniorer och barn (upp till 18 år)

Väggavgift 500 kr

Barn/juniorer får använda inomhusväggen gratis

 

Betala via Swish. Numret är 1233636230 och glöm inte att märka betalningen med medlemsavgift och personnummer.

 

Du kan även betala till bankgiro 5482-6615, ange då personnumret som referens.

 

Efter betalning ska formuläret under fliken medlemskap fyllas i.

OBS!
Fyll i uppgifterna även om du ska förnya medlemskap eller har varit medlem tidigare.

Frågor?
Ring Emma Lundin 0730986060