På Steinfjellet en bit in i Norge finns sex leder på mellan 20-45 m med varierande kvalitet på klippan. Friktionen är dock utmärkt. Det finns gott om håligheter i berget där kalken suttit, och många sprickor som löper vertikalt uppför berget. På de mest uppspruckna partierna är dock berget mycket löst. Lättast går man till Steinfjellet på leden vid N Sandtjärn, 300 m från tullen. Följ leden till norska gränsen, sedan tar man en stig till höger om leden som leder rakt mot Steinfjellet.