Våren 2005 framförde Jörgen Vikström en förfrågan till bonden och markägaren
Lars Romegård angående möjligheten att medelst ståborste rengöra fyra stenar
på hans föryngringsyta.
Romegård mötte frågan med tystnad, föreföll kontemplera över det faktum att
en tillsynes fullt frisk person (vid sina sinnens fulla bruk dessutom)
tänkte borsta på hans stenar.
Sedan sa han:
”Det går bra”
Nästa dag rensades stenarna från mossa och träd. Nästa kväll finputsades
stenarna med stålborstar. Tredje kvällen påbörjades bestigningarna. Sedan
den kvällen har mängder av leder och varianter gjorts på stenarna.
Bergarten är en lurig kombination av skiffer och bergskristall, samt stänk
av täljsten. Den är lite hal och lite vass på samma gång.

Vägbeskrivning: Ta av höger på E 14 i Hålland till Englagård. Passera intill
ett annat klätteldorado, ”Tunneln”, under järnvägen. Fortsätt över bron,
såtillvida att du inte kör en lastbil, då får du köra över bron i Slagsån.
Ta höger efter 230 meter och följ sösidavägen västerut i nästan en
kilometer. Sedan ligger stenarna på hygget på vänster hand.