En av Norges finaste sportklätterklippor. Klippan är brant och består av konglomerat. Greppen är huvudsakligen små pockets och lister.
Här finns ca 90 leder i alla svårighetsgrader, från 5 till 8c.

Klubben har en förare att låna ut till medlemmarna

Alexander Rydén, I de godas sällskap 8a, Hell - Foto Marcus Hernegård