5-registret 
Detta klarar nybörjare med grundstyrka och normal smidighet. Sällan helt lodräta väggar. Stora grepp.
En icke klättrare upplever det som jättebrant.

6-registret
Nu har man klättrat regelbundet i ett år.
Det börjar bli lodräta väggar. Överhäng förekommer. Man får ibland leta efter grepp.

7-registret
För att klättra sjuor så bör man ha klättrat ett par år. Man bör även hålla igång med regelbunden träning under vintern.
Alltid lodrät, ibland hela leden överhäng.

8-registret
Om man vill kunna sätta nån led som är 8- eller hårdare så bör man ha klättrat några år med seriös träning. Man bör har rätt kroppsbyggnad för att klara av denna nivå. Oftast överhäng med små grepp.

9-registret
När man sätter nior så har man goda möjligheter att kunna placera sig på SM och NM. Kanskt till o med EM. Alltid överhäng med små grepp.
En icke klättrare ser inga grepp eller steg.

Alexander Rydén, Ninh Minh Wang 8a, Hell - Foto Johan Nordholm

Geri Söderin, Nordic Flower 8b+ - Foto Alexander Rydén